Ehi Kathare Mo Mana Lyrics – Odia folk song lyrics

Ehi Kathare Mo Mana Details

Writer(s): Traditional, Balkrishna Das

Sudha Mishra

Ehi Kathare Mo Mana Lyrics

ehi kathare mo man mahabahu

niti dekhuthivi neeladhri mandape

kanyjasundar badan he . ghosha .


anjadhire jal pii pindhuthivi

bakal kari basan

shachipati pad tucch manuthivi

thile tumbh sannidhan . 1 .


lobhi hoithivi ardhdhachandra mukh

chandanalagi bessku

dhire chahunthivi vipul bhujaku

subhadra kampalanku . 2 .


avakashamanankare mo lamas

hoithib aharnish

tetevela dole hele na dekhivi

brahma rudras dinaish . 3 .


niti badanachandraku chaahin muhin

tapatranaku nashivi

bole vanamali jantupati bhan

lokaku chaahin hasivi . 4Leave a Comment