Kanchi re kanchi re odia song lyrics in Odia

Kanchi re kanchi re odia song Details

Singer Sourin Bhatt, Sohini Mishra
Produced by Tarang Cine Productions
Creative Head Ranjan Sathpathy
Story and Direction Tapas Sargharia
Dialogues Sakti Baral & Debidutta Mohanty
Music Abhijit Majumdar
Lyrics Nirmal Nayak
Choreography Girish Mohanty
Cinematography Rabindra Behera
Editor Sukumar Mani
Line Producer Suvendu Sahoo
Publicity Head Tribhuban Panda

Kanchi re kanchi re odia song lyrics

ହୁଁ, ଚୁପ୍-ଚୁପ୍ ଗୁମସୁମ ଏ ମନ କହେ
ଲୁଚି-ଲୁଚି ତତେ ଭଲପାଏ
ଯେତେ ତୋଠାରୁ ମୁଁ ଦୁରେ ଯାଏ
ସେତେ ବେସି କାଇଁ ଖୋଜୁଥାଏ?

ହୋ, ଏ କି ଋତୁ ଆଇଲା?
ତତେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା
ଛାତି ତଳେ ତୋ ପାଇଁକି ହୁଏ କିଛି-କିଛି ରେ

କାଞ୍ଚି ରେ, କାଞ୍ଚି ରେ
ଚାହେଁନା ମୁଁ କିଛି ରେ
ସାରା ଜୀବନକୁ ମନ ନେଲା ତୋତେ ବାଛି ରେ
କାଞ୍ଚି ରେ, କାଞ୍ଚି ରେ
ଚାହେଁନା ମୁଁ କିଛି ରେ
ସାରା ଜୀବନକୁ ମନ ନେଲା ତୋତେ ବାଛି ରେ

ଚୁପ୍-ଚୁପ୍ ଗୁମସୁମ ଏ ମନ କହେ
ଲୁଚି-ଲୁଚି ତତେ ଭଲପାଏ
ଯେତେ ତୋଠାରୁ ମୁଁ ଦୁରେ ଯାଏ
ସେତେ ବେସି କାଇଁ ଖୋଜୁଥାଏ?

ହେହେ-ହୋହୋ
ହୋ-ହୋ-ହୋ

ହଁ, କେବେଠାରୁ ଆଖିରେ ମୋ ତୋଳିଦେଲୁ ଘର
ମନେ ପକେଇଲେ ମନେପଡୁନାହିଁ ମୋର
ହୋ, ଏ କି ମିଳା-ମିଶା କହ ଦୁଇ ହୃଦୟର
ଆପଣାର ହେଲା ପରେ ନିଦ ହେଲା ପର

ହୁଁ, ଛନ୍-ଛନ୍, ହଲଚଲ ମୋ ନିଦ କହେ
ତୁ ମୋର ମିଠା ସତଟିଏ
ଯେବେ ଯେବେ ତୋତେ ଭାବିଦିଏ
ଭାବନା ମୋ ନୁଆଁ ରଙ୍ଗ ନିଏ

ହୋ, ସେ ନୁଆ ରଙ୍ଗରେ
ଆଜି ବିନା ମେଘରେ
ଟୋପା-ଟୋପା ପ୍ରେମ ତୋର କିଏ ଦେଲା ଛିଞ୍ଚି ରେ?

କାଞ୍ଚି ରେ, କାଞ୍ଚି ରେ
ଚାହେଁନା ମୁଁ କିଛି ରେ
ସାରା ଜୀବନକୁ ମନ ନେଲା ତୋତେ ବାଛି ରେ

ଏହେ-ଓହୋ
ଲାଲା-ଲାଲା-ଲାଲା-ଲା-ଲା-ଲା

ତୁ ଯଉଠି ନଥିବୁ ରେ ମୁଁ ସେଇଠି ନାହିଁ
ଦୁନିଆଁ କୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ
ହୋ, ତୋ ଚାହାଣି ତୋ ଇଶାରେ ଦିଏ ମୋତେ କହି
ଆମ ପ୍ରେମ କାଲି ପାଇଁ ହବ ଗପ-ବହି

ସୁନ୍-ସୁନ୍, ଗୁନଗୁନ ତୁ ଗୀତଟିଏ
ଯେତେ ଗାଇଲେବି ଅଧା ରହେ
ତୋତେ ସାଇତି ମୋ ପଲକରେ
ଖୁସିରେ ମୋ ଆଖି ଓଦା ହୁଏ

ହୋ, ସେଇ ଖୁସି ପାଇଁକି, ତୁ ପାଖେ ଥାଇବି
ଖୋଜିବାକୁ ଭଲଲାଗେ ତୋତେ ମିଛି-ମିଛି ରେ

କାଞ୍ଚି ରେ, କାଞ୍ଚି ରେ
ଚାହେଁନା ମୁଁ କିଛି ରେ
ସାରା ଜୀବନକୁ ମନ ନେଲା ତୋତେ ବାଛି ରେ
ହେହେ-ହୋହୋ
ହୋ-ହୋ-ହୋ


Leave a Comment