Kotho Bhogo Khia Lyrics

Writer – Khiroda Chandra Pothla

Singer-( bhajan samrat) Bhikari Bala

Bhajan Puspanjali  by Bhikari Bal


Kotho Bhogo Khia – Odia Song Lyrics

Koth Bhogakhia

Koth Bhogakhia

Mo Chaka-aakhiaa

Koth Bhogakhia

Mo Chaka-aakhiaa

Uth He Pahad Bhangi

Uth He Pahad Bhangi

Punda Padhihari, Karanthi Guhari

Hevaku Chandan Lagi

Hevaku Chandan Lagi

Koth Bhogakhia

Nida Pashrahe Nidake Shoil

60 Pauti Khai

60 Pauti Khai

Anath Janank Daak Na Shunuchh

Anath Janank Daak Na Shunuchh

Jagatar Nath Hoi

Aarathi Bel Ye Gadi Yadhadsi

Uth He Chapanabhogi

Hevaku Chandan Lagi

Koth Bhogakhia

Patitpaban Baana Udauchh

Patit Uddhar Pin

Patit Uddhar Pin

Patitpaban Baana Udauchh

Patit Uddhar Pin

Patit Uddhar Pin

Mun Jane Patit Kandhi Kandhi Mare

Mun Jane Patit Kandhi Kandhi Mare

Mo Daak Ki Shubhunahin?

Ede Badpan Bahiach Prabhu

Kuh Teve Kaha Lagi?

Hevaku Chandan Lagi

Koth Bhog Khiaa

Mo Chaka-aakhiaa

Uth He Pahad Bhangi

Uth He Pahad Bhangi

Punda Padhihari, Karanthi Guhari

Hevaku Chandan Lagi

Hevaku Chandan Lagi

Koth Bhogakhia

Koth Bhogakhia

Mo Chaka-aakhiaa

Uth He Pahad Bhangi

Uth He Pahad Bhangi

Leave a Comment