Maa to bina odia song lyrics In Odia

Maa to bina odia song Details

Song Credit SHREE ENTERTAINMENTS
Song Maa Toh Bina
Singer Human Sagar
Song Type Sad
Music Matruprasad Rath
Producer Shreenibas Pattnayak
Lyricist Gurudatta Behera

Human sagar song odia  lyrics, human sagar all odia song lyrics

Maa to bina mu rahi paribini odia song lyrics In Odia

ଗପ ଗପ କହି କହି ଲକ୍ଷେ ଜହ୍ନକୁ

ଆଣି ମୋ  ହାତେ ଧରେଇ ଦଉ

କାହାର  ନଜର ଲାଗିବା ଆଗରୁ

    ତୁ ମତେ ଘୋଡ଼େଇ ଦଉ

     କାଳକାନ୍ହୁ ମୁ ତୋର

ତୁ ଯଶୋଦା ପରି ମା ମୋର

  ତୋ ଗର୍ଭରୁ କାଢି ମତେ

ଆଣି ଦେଖେଇଲୁ ରେ ସଂସାର

ତୋ ହାତ ମୋ ମଥାରେ ରହିଥିଲେ

ପାଦ  ଧୁଳି ତୋର ନଉଥିଲେ

 ମୁଁ କିଛି ଖୋଜିବିନି

ମା ତୋ ବିନା ମୁ ରହିପରିବିନି (2)


ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ କରେ ଯେ ଲୋଭ

ସିଏ ମା କୋଳରେ ବସିବାରେ ଜାଣିନୀ ଲାଭ

ନମିଳୁ ପଛେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଶୁଭ

ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମା ଲୋ ମୋର ହଜାରେ ଲାଭ

        ତୋ ପଣତେ ଅଛି ମୋର

       ବୋଧେ ଝୁଲଣାର ନିଦଘର

        ସେ ପଣତେ ଶୋଇଗଲେ

     ଦୁଖ ଲାଗେ ସୁଖ ପରି ମୋର

     କଥା ସବୁ ତୋର ମିଠା ମିଠା

    ମିଠା ମିଠା ପୁଣି ଏତେ ମିଠା

          ମୁ କହିପରିବିନି

ମା ତୋ ବିନା ମୁ ରହି ପରିବିନି (2)


ତୋ ଆଖି ତାର ଆଜି ତତେ ଝୁଡ଼ୁଛି ପରା

ଖରାବାଜିଲେ ଦଉଥିଲୁ ମତେ ତୁ ଛାଇ

ମତେ ମଣିଷ କରି ଗଲୁ ତୁ ଫେରି

       କାହା ଲୋ କାଇଁ

      ଶୁଣିଥିଲି ଗଛ ଥିଲେ

ଡାଳ  ଆପେ ଆପେ ହବ କଅଁଳି

    ଏ ପୃଥିବୀ ଚାହେଁ ନାହିଁ

ମୋତେ ଲୋଡ ଖାଲି ମୋ ମା

ପାଉଁଶ ତଳୁ ଉଠି ଆରେ ଫେରି

ଧନ ଧନ ମତେ କହରେ ଥରେ

ମୁଁ ଜମା କାନ୍ଦିବିନି

ମା ତୋ ବିନା ମୁ ରହି ପାରିବିନି (2)Leave a Comment